Gravenhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-148

Fredningsnr.
130476a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 18 m. Større gravning fra fod 2 m ind i sydsiden, 2 m bred med 1,50 m høj stejl brink; mindre gravninger hø- jere oppe. Ca. 1/3 af højen mod nord afgravet, siden her med 1,50 m høj stejl brink. Delvis beplantet og lyngklædt i have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 28-30] Gravenhøie. 30. Store Gravenhøi; 70 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; udgravet midt i; flere Kartoffelkuler. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravenhøj (Graven si(n) Høj, E: Store G.), 2,2 M. h. Toppen er affladet og ses at have haft en større, udjævnet Gravning, aaben mod Sø. I Siderne talrige Kuler. Stengrave skal være fundne. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25x18 m. Større Gravning fra Fod 2 m ind i Sydsiden, 2 m bred med 1,50 m høj stejl Brink; mindre Gravninger højere oppe. Ca. 1/3 af Højen mod N afgravet, Siden her med 1,50 m høj stejl Brink. Delvis beplantet og lyngklædt i Have.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Meget ujævn og forgravet overflade. Helt tilgroet i baghave med affaldsdynge og dynge af cementbrokker ved siden af. Ejer ikke truffet hjemme. Påtale næppe nødv. - ligger i privat have, ikke synlig fra vej. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i have. Ældre bygning tæt sydøst for højen. markvej vest og syd om højfoden.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)