Gravenhøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-148

Fredningsnr.
130476a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,25 x 18 m. Større gravning fra fod 2 m ind i sydsiden, 2 m bred med 1,50 m høj stejl brink; mindre gravninger hø- jere oppe. Ca. 1/3 af højen mod nord afgravet, siden her med 1,50 m høj stejl brink. Delvis beplantet og lyngklædt i have.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 28-30] Gravenhøie. 30. Store Gravenhøi; 70 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi; udgravet midt i; flere Kartoffelkuler. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravenhøj (Graven si(n) Høj, E: Store G.), 2,2 M. h. Toppen er affladet og ses at have haft en større, udjævnet Gravning, aaben mod Sø. I Siderne talrige Kuler. Stengrave skal være fundne. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25x18 m. Større Gravning fra Fod 2 m ind i Sydsiden, 2 m bred med 1,50 m høj stejl Brink; mindre Gravninger højere oppe. Ca. 1/3 af Højen mod N afgravet, Siden her med 1,50 m høj stejl Brink. Delvis beplantet og lyngklædt i Have.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Meget ujævn og forgravet overflade. Helt tilgroet i baghave med affaldsdynge og dynge af cementbrokker ved siden af. Ejer ikke truffet hjemme. Påtale næppe nødv. - ligger i privat have, ikke synlig fra vej. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i have. Ældre bygning tæt sydøst for højen. markvej vest og syd om højfoden.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nord