Thorhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-141

Fredningsnr.
130473a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 m høj, 9 m lang i N-S, 5 m br. Græsklædt mod vest. Haveanlæg på østsiden. I højen findes en gravkiste.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Thorhøi; ved Siden af en Stenkiste midt i Høien fandtes 2 Lerkar (Museets No ). Kisten, over hvilken 2 Dækstene manglede, havde tidligere været aabnet, i den fandt den nuværende Eier en af Rust næsten forloret Jernøxe. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Torhøj", nu en aflang, uregelmæssig Jordbunke, ca. 2 M. h., mulig Midten af Højen, 5 x 7 M. br. Resten mere eller mindre afgravet. En flad Sten, 3/4 M. br., henligger. Om Fund af Lerkar C 3969-70, se Engelhardt; mere kan ej oplyses. I Sydsiden er f. 2 Lerkar, begge med brændte Ben, det ene tillige med en Naal af Bronze, med Øje, som en Stoppenaal, ca. 0,10 M. l., Øjet ved den ene Ende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 m høj, 9 m lang i N-S, 5 m bred. Græsklædt mod V. Haveanlæg paa Østsiden. I Højen findes en Gravkiste.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 477/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Till. til Sløjfning nægtet.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Stort indhak i Ø, ant. rest af haveanlægget. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af have, med grusvej på østsiden.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)