Store Rummelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-146

Fredningsnr.
130474a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Rummelhøj", 4,40-6,40 m høj, 32 m i tværmål. I top en grav- ning 4 x 2 m bred, 1,25 m dyb. 1/3 af nordsiden afgravet. Syd- siden afgravet med indtil 2 m høj stejl brink, vestsiden med 1 m høj stejl brink. Fod mod SØ afpløjet. Lyngklædt og be- plantet med graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Rummelhøi, Tværmaal 90 Fod, Høide endnu 15 Fod. Afgravet overalt; en Stenkiste udgravet mod Nordøst, to mod Syd, en i Vest og en i Toppen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rummelhøj" (E: Store R.) 4,4-6,4 M. h., paa faldende Terræn, 32 M. br. I Top en Gravning, 4 M. br., 1,5 M. d. Ved Gravninger i Foden rundtom og i Siderne har Højen en stærkt ujævn Overflade med mange Smaaskred. E. nævner flere Stenkister. Paa Stedet nævnes, at der har været gravet til et Kammer i Ø-V., med 3 Dæksten, 1 M. brede. (Sadelmageren i Hundborg). Om Fund vides intet. (1907). Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rummelhøj", 4,40-6,40 m høj, 32 m i Tværmaal. I Top en Gravning 4x2 m bred, 1,25 m dyb. 1/3 af Nordsiden afgravet. Sydsiden afgravet med indtil 2 m høj stejl Brink, Vestsiden med 1 m høj stejl Brink. Fod mod SØ afpløjet. Lyngklædt og beplantet med Graner.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 6,0 x 30,0 x 22,0 m. Som tid. beskr., men overalt på siderne spor efter kreaturskader, der ses som omløbende kanter efter gamle, nu tilgroede brud. På den Ø-lige, kratbevoksede del mangler græsdække og overfladen er temmelig uregelmæssig med en større hulning nær toppen. Et par steder er overfladen revet op af væltede træer. Der ses at have været kreaturer på højen sidste år, men de har tilsyneladende ikke gjort skade. Da højfoden mangler på hele den tilgængelige del, er det lidt vanskeligt at fastslå højden. I V: Ca. 6 m., i NØ: Ca. 3,5 m., længde: Ø/V, bredde: N/S. I indgravningen mod S ligger en gammel harve. Ejeren lovede at fjerne harven og en del løst plastic og at lade støddene sidde, når han fjerner de væltede træer. Det indskærpedes, at der ikke må komme kreaturer på højen. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Fremtræder på afstand ret imponerende. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tilgroet med tjørn m.m.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)