Sperring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-152

Fredningsnr.
130475a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,50 x 22 m. I top gravning 4 m br. 1,60 m dyb. Mindre gravninger i siderne mod syd og øst. Fod og lidt af siderne mod vest afskåret af vej. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 55 Fod i Tværmaal, 11 Fod høi; udgravet midt i; i Sydvestsiden er en Kartoffelkule. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 M. h., 22 M. i Tv. I Top en gl. Gravning, 4 M. br., 1,6 M. d., i dens nordre Side en Sten, 1/3 M. stor. Mindre Gravning fra søndre Fod, vestre Fod afgravet [senere tilføjelse: af Vej]. Sydligt i Højen er fundet et stort sort Lerkar, hvori brændte Ben, en simpel, aflang Ragekniv og en Tatoverenaal af Bronze. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,50x22 m. I Top Gravning 4 m bred, 1,60 m dyb. MIndre Gravninger i Siderne mod S og Ø. Fod og lidt af Siden mod V afskaaret af Vej. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 21,0 x 18,0 m. Som tidligere beskrivelse. Ny rævegrav i N. Der pløjes lovlig tæt til V-lige højfod, der står som en 20 cm. høj kant. Ejeren var ikke hjemme. Påtale næppe nødvendig. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)