Sperring Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-160

Fredningsnr.
1304123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Søgård. Et dobbeltvoldsted bestående af to banker, omgivet af en fælles vold af ovalt omrids (ca. 100 x 200 skridt). Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved bort- eller tilførsel af jord, sten, fyld, affald m.m. eller på anden måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod tillades pløjning i det omfang, som arealets dyrkning gør det nødvendigt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sperring Voldsted.

1944 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som tidligere beskrivelse.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. To banker omgivet af ydre vold, som dog er meget udvisket. Ligger i dyrkning jvf. fredningsbestemmelse.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)