Stavnshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-166

Fredningsnr.
1304118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Stavshøj", 2,25 x 14 m. Nord og sydsiden afgravet med 1,50 m høj brink. Flad kløft fra østfod til top. Græsklædt. NB. I top en GI-sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stavnshøi, 10 Fod høi; alle Sider afskaarne; udgravet midt i mod Øst. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stavshøj", ca. 3 M. h., opr. anseelig. Toppen er lidt afgravet, næppe dybt; østre Side uregelmæssig, stærkt afgravet, med Sænkninger. Centret kan være bevaret. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stavnshøj", 2,25x14 m. N- og Sydsiden afgravet med 1,50 m høj Brink. Flad Kløft fra Østfod til Top. Græsklædt. NB. I Top en G.I.-Sten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Delvis som tidligere beskrivelse. Hertil: Hele topfladen er let nedhulet og uden bevoksning. Den bærer tydelige spor af at blive brugt som bålplads. Højen er desuden stærkt medtaget af rævegrave, der i Ø nær toppen har forårsaget små kløfter i overfladen. På N- og S-siden ar efter gamle kreaturskader. GI-stenen i toppen er noget medtaget, antagelig bl.a. af ild. Ejeren (ejeroplysning på skema) påpeger, at der er gammel tradition for Sct. Hans bål på højen. I år var det større end ellers, og der var kraftig blæst, så en del af græsset blev brændt. Evt. lille bål under ansvar ? ** Seværdighedsforklaring ** Højen kan få en smuk landskabsvirkning efter retablering. ************************************************* Genbesigtigelse 7.4.1983: Ejeren kan ikke holdes ansvarlig for ujævnhederne, der skyldes ræve. Ejerne har fået at vide, at indtil de hører andet, kan de have et lille bål, men sådan, at de ikke yderl. beskadiger GI-punktet. Der er gjort opm. på, at Fredn.-styr. muligvis vil forbyde bålet fuldstændig. GI må underrettes om beskadigelsen af deres kotepkt. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)