Galgehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-193

Fredningsnr.
130480a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1901, gdr. Kristen Thomsen, Thinggaard. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller Langhøj, 2-2,20 m høj, 25 m lang i N-S, 12 m bred. Ca. 5 m fra nordenden en 2 m bred gravning ca. 1 m dyb indtil midten. Mindre flade gravninger i siderne. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøi, gjennemgravet fra Nordøst til Sydvest. 80 Fod Tværmaal; 12 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1901 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(i Teksten 32). Langhøj i N-S, 25 M. l., 12 M. br., 2-2,2 M. h. Mod Øst 2, Syd 2 og Nv. 1 mindre, flade Gravninger, hvorved Overfladen er temmelig uregelmæssig. Synes beplantet efter at være fredlyst. Mærkesten skulde være opsat, men var fejlagtig sat paa 183, hvorfra den tilførtes 1912 og opsattes midt i vestre Side, op tilen jorddækket, større Sten, mulig af et Gravkammer. Sort Muld. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2-2,20 m høj, 25 m lang i N-S, 12 m bred. Ca. 5 m fra Nordenden en 2 m bred Gravning ca. 1 m dyb indtil Midten. Mindre flade Gravninger i Siderne. Beplantet i Plantage. FM 1901 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse. Bevokset med gamle graner og krat. Grænser op til nyryddet plantage. Højden er målt i V. I Ø er den kun ca. 1,5 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)