Store Kløvenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-184

Fredningsnr.
130477a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Store Kløvenhøj", 4 x 20 m. To helt affladet. 1/4 af højen mod SV overpløjet. Huller og afgravninger ved fod mod SØ. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Klövenhøi, endnu 12 Fod høi, Tværmaal 75 Fod; Østsiden tildels borte; Udgravning midt i mod Syd; Vestsiden ødelagt ved Kartoffelkuler; noget af Nordsiden er bortført. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, men noget ødelagt Høj, "Store Kløvenhøj", ca. 4 M. h. Fra S. til Midten en bred Sænkning, yderst ude til Bund, indefter skraanende; østre og nordre Side afgravede, vestre Side meget uregelmæssig ved flade og ret dybe Gravninger. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kløvenhøj", 4x20 m. Top helt affladet. 1/4 af Højen mod SV overpløjet. Huller og Afgravninger ved Fod mod SØ. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Siderne står meget stejlt i N og Ø, hvor vejanlæg har afskåret det nederste af siderne i ældre tid. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført. Højen, der er ret stor, ligger i bredt læbælte. Bevokset med hyld og løv-pur og derfor ikke synlig.

Litteraturhenvisninger  (0)