Store Kløvenhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-184

Fredningsnr.
130477a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Store Kløvenhøj", 4 x 20 m. To helt affladet. 1/4 af højen mod SV overpløjet. Huller og afgravninger ved fod mod SØ. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Klövenhøi, endnu 12 Fod høi, Tværmaal 75 Fod; Østsiden tildels borte; Udgravning midt i mod Syd; Vestsiden ødelagt ved Kartoffelkuler; noget af Nordsiden er bortført. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, men noget ødelagt Høj, "Store Kløvenhøj", ca. 4 M. h. Fra S. til Midten en bred Sænkning, yderst ude til Bund, indefter skraanende; østre og nordre Side afgravede, vestre Side meget uregelmæssig ved flade og ret dybe Gravninger. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Kløvenhøj", 4x20 m. Top helt affladet. 1/4 af Højen mod SV overpløjet. Huller og Afgravninger ved Fod mod SØ. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Siderne står meget stejlt i N og Ø, hvor vejanlæg har afskåret det nederste af siderne i ældre tid. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsynet gennemført. Højen, der er ret stor, ligger i bredt læbælte. Bevokset med hyld og løv-pur og derfor ikke synlig.


Billeder

Foto, oversigt