Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-188

Fredningsnr.
130478a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. I top en sænkning, 4 m br. 0,50 m dyb. Åben mod SV. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 40-42] Smaa Hedehøie. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 15 M. br. Toppen fladagtig og indsænket ca. 2/3 M. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. I Top en Sænkning, 4 m br., 0,50 m dyb. Aaben mod SV. Lyngklædt i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men overfladisk kreaturslid i et 2 x 3 m. stort parti nær toppen i NØ. Rydningsbunke nær foden i NØ. En randsten er synlig sammesteds. Et par mindre afskrabninger nær toppen. Ejeren har lovet at hegne, så snart det er muligt. Bevoksning: 1982: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i permanent græsareal i kantrn af skov. Højens nordlige del bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)