Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-194

Fredningsnr.
130483a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2,50 m høj, 20 m lang i Ø-V, 14 m bred. Top over midten samt mod nord og øst afgravet indtil 0,75 m dybt. Beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Den vestlige fod af ovennævnte langhøj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langagtig Høi i Retning Sydøst til Nordvest; udgravet midt i og i den sydøstlige Ende; Længde 75 Fod; Brede 55 Fod; Høide 12 Fod. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø-V., 20 M. l., 14 M. br., 2,5 M. h. Det meste af Topfladen mod N. og Ø., samt over Midten er afgravet, indtil 3/4 M. br. Beplantet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 13o] Langhøj, 2,50 m høj,, 20 m l. i Ø-V, 14 m bred. Top over Midten samt mod N og Ø afgravet indtil 0,75 m dybt. Beplantet i Plantage. [matr. nr. 9a] Den vestlige Fod af ovennævnte Langhøj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Orienteret NNV/SSØ. Midt i toppen flad, rektangulær nedgravning, 3 x 4 m., ca. 0,6 m. dyb. Ø herfor mindre, uregelmæssig nedgravning. Begge skader er gamle. Målene er kun kontrolleret skønsmæssigt. Cf. 1304:84a. OBS: Langhøj SV for 1304:84a ? Orienteret Ø/V. Noget udflydende. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne efter rydning fremtræde ganske flot fra V og SV. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj på bakkedrag i plantage. Græsklædt og bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)