Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-196

Fredningsnr.
130485a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,80 x 15 m. I top en 0,60 m dyb sænkning åben mod VSV. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hedehøi. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. h., 15 M. br.; som 195. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80x15 m. I Top en 0,60 m dyb Sænkning aaben mod VSV. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Målene kunne kun kontrolleres skønsmæssigt. Ingen fotos. Cf. 1304:84a. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilgroet med brombær og delvis bevokset med nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)