Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-197

Fredningsnr.
130486a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, ca. 2 m høj, 50 m lang i NV-SØ. 3 større gravninger i overfladen (i midten og ved enderne). Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langhøi i Sydøst - Nordvest, paa en Banke. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det øverste af en Banke er mulig en Langhøj. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, ca. 2 m høj, 50 m lang i NV-SØ. 3 større Gravninger i Overfladen (I Midten og ved Enderne). Beplantet i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse. Et par enkelte steder skader fra halvt væltede træer, men langt fra så alvorligt som 1304:88a-89a. Målene kunne kun kontrolleres skønsmæssigt. Ingen fotos. Cf. 1304:84a. OBS: Positionen som angivet på 4 cm.-kortet (det nye) er korrekt, men højen går længere mod NV end angivet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt langhøj, der også er temmelig tilgroet med træer, så højens kontur er svær at se.

Litteraturhenvisninger  (0)