Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-198

Fredningsnr.
130487a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,25 m høj, 16 m lang i ØSØ-VNV. 9 m bred. I top en 4-5 m bred gravning 0,40 m dyb, åben mod syd. Beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Vestsiden af ovennævnte langhøj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hedehøi, udgravet i Midten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i ØsØ-VnV., 16 M. l., 9 M. br., 1,2 M. h. Et større Midtparti er udgravet, formentlig til Bund; et Fragm. af en større Sten henligger. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 13o] Langhøj, 1,25 m høj, 16 m l. i ØSØ-VNV. 9 m br. I Top en 4-5 m br. Gravning 0.40 m dyb, aaben mod S. Beplantet i Plantage. [matr. nr. 9a] Vestsiden af ovennævnte Langhøj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrivelse, men et par steder var overfladen revet op af væltede træer fra stormfaldet i 1981. Store dele af højen var dækket af kvas. Begyndende opvækst af selvsåede træer (gran, røn) på NV-enden. Et par unge bøge vokser på toppen af højen. I SV-siden, nær toppen, ses en sten, ca. 25 cm. lang. Cf. 1304:84a. Ejerne af denne og de flg. bør kontaktes for at forhindre optrækning af stød samt genplantning på højene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)