Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-199

Fredningsnr.
130488a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,80 x 16 m. 0,60 m dyb sænkning i top åben mod syd. Beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Vestsiden af ovennævnte høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lignende Høi [som E. 36: Hedehøi, udgravet i Midten.]. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 M. h., 16 M. br. Sænkning i Toppen og mod S., 2/3 M. d. Beplantet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 13o] Høj,1,80x16 m dyb Sænkning i Top aaben mod Syd. Beplantet i Plantage. [matr. nr. 9a] Vestsiden af ovennævnte Høj,

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i Ø, N og NV er overfladen flere steder revet op af rodvæltere fra stormfaldet i 1981. En del af overfladen dækkes af kvas. Cf. 1304:84a og 87a. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1304:89a. Bevoksning: 1982: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin rundhøj i plantage. Græsklædt og delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)