Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-200

Fredningsnr.
130490a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m. Vestsiden overpløjet. Dige over den vest- lige del af toppen. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj paa en Banke, næppe 3/4 M. h. Vestre Side har været overpløjet. I Top en gl., uregelmæssig Sænkning. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,75x8 m. Vestsiden overpløjet. Dige over den vestlige Del af Toppen. Beplantet i Plantage.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, bortset fra en ca. 30 cm. bred rende, der går over S-lige højfod i Ø/V-lig retning. Lige S herfor en tilgroet jorddynge. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)