Sjørring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-201

Fredningsnr.
130489a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Den østlige halvdel af en langhøj 1,50 m høj, 32 m lang i Ø-V, 10 m bred. Beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Den vestlige halvdel af ovennævnte langhøj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi, Øst - Vest; ca 100 Fod lang, 15 Fod bred, 4-5 Fod høi; 25 Fod fra Vestenden er en Udgravning; her findes Resterne af en Stenkiste, der er 22 Tommer bred; Længden af to Sidestene er 6 Fod.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø-V., 32 M. l., 10 M. br. 1,5 M. h.; 14 M. fra Vestenden staar 2 Sten af et Kammer, efter E. mandslangt, 6' l., 22' br., dog allerede da ufuldstændigt. Større Brud vest for. Kamret har vist været fra Bronzealderen.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[matr. nr. 13o] Den østlige Halvdel af en Langhøj 1,50 m høj, 32 m lang i Ø-V, 10 m bred. Beplantet i Plantage. [matr. nr. 9a] Den vestlige Halvdel af ovennævnte Langhøj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Stærkt medtaget af stormfaldet i 1981, hvilket gjorde, at en stor del af langhøjen var skjult af kvasbunker og væltede træer. Et delvis kvasfyldt hul, ca. 3 m. i diam., sås ca. 10 m. fra V-enden. Overfladen er flere steder revet op af væltede træer. Mål kunne ikke kontrolleres. Ejer bør kontaktes. ** Seværdighedsforklaring ** Kan sammen med resten af højrækken komme til at fremstå ganske flot efter oprydning. Udsigt mod NV.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj, i plantage. Delvis bevokset med træer. I vestenden ses omtalte grav, dog ongen sten.

Litteraturhenvisninger  (0)