Sorthøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-209

Fredningsnr.
130494a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Flad sænkning i top. Mindre gravning, 1 m dyb, ind i siden fra syd. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøi, en lille Høi, udgravet midt i. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sorthøj, lille 1,2 M. h. Midten sænket ca. 1/2 M. I Syd en større Kartoffelkule. Beplantet. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1x10 m. Flad Sænkning i Top. Mindre Gravning, 1 m dyb, ind i Siden fra Syd. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men to nyere huller i toppen. Det ene 1,7 m. i diam., 0,7 m. dybt. Det andet 1,2 m. i diam., 0,3 m. dybt. Begge huller er tilgroede. I tidligere, nu opgivet beplantning. Burde egentlig plejes, men vil aldrig blive særlig pæn. Bevoksning: 1982: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i have. Bevokset med enkelte træer.

Litteraturhenvisninger  (0)