Sjørring Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-210

Fredningsnr.
130481a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 8 m. Top indsænket ca. 0,40 m i 3-4 m's bredde. Sænkninger fortsætter ned over sydsiden. I fod mod SØ en 2 m bred gravning 1 m ind i højsiden. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 1 M. h. Toppen indsænket til nær Bund. Beplantet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1x8 m. Top indsænket ca. 0,40 m i 3-4 m's Bredde. Sænkningen fortsætter ned over Sydsiden. I Fod mod SØ en 2 m bred Gravning 1 m ind i Højsiden. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen kunne ikke genfindes trods langvarig eftersøgning. På det angivne sted sås en jævn højning i terrænet, der er måske tale om resterne af højen. 4 cm.-kortet har en højsignatur længere mod SØ. Der er imidlertid tale om en naturlig højning. Ingen fotos.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Den formodede høj ligger i plantage, delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)