Gjedderhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110305-225

Fredningsnr.
1304100a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,80 x 13 m. Top skråt afgravet mod NV. I siden mod syd en flad gravning. Fod og noget af siden afgravet rundt om. Græsklædt med graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gjedderhøi; udgravet midt i; Levning af en Stenkiste. Øst-, Vest- og Nordside afgravede. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gedhøj (E: Gjeddehøj), 1,8 M. h., 13 M. br. Top skraat afgravet mod Nv. Fod og noget af Siden afgravet rundtom. I søndre Side en flad Gravning til henimod Centret. E: nævner "Levning af en Stenkiste". Ca. 1888 er i Udkanten af Højen (S.?) fundet et Bronzesværd. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80x13 m. Top skraat afgravet mod NV. I Siden mod S en flad Gravning. Fod og noget af Siden afgravet rundt om. Græsklædt med enkelte Graner.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,8 x 10,0 x 10,0 m. Som tidl. beskr. Trods den mindre diam. ser der ikke ud til at være fjernet noget af højen siden sidste beskr. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)