Essenbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
141002-61

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Hegn/gærde, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 749 e.Kr.)

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2400
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved muldafrømningen til anlægsarbejde fremkom forhistoriske anlæg.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 2400
Kulturhistorisk Museum Randers
Udgravningen frembragte bebyggelsesspor fra både ældre og yngre bronzealder. Det er dog muligt at bopladsaktiviteterne på stedet strækker sig helt tilbage til senneolitikum og frem til den ældste jernalder, enkelte skår og hustomter antyder dette. Endvidere tyder undersøgelsen af to grubehuse samt en formodet grav på at stedet igen var scene for dagligliv i den yngre jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)