Dalshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110306-3

Fredningsnr.
120538

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Dalshøj", 3 x 28 m. Gammel gravning fra fod op over top fra SØ og NV indtil 4 m bred, 0,50-1,25 m dyb. Top ujævn. Fod mod nord og SV afgravet. Bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dalshøi, gjennemgravet dybt fra Øst til Vest; Randstenene synlige; Tværmaal 75 Fod, Høide 10 Fod.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dalshøj", 3,0 x 28 M. Tværs over Højen i Ø - V. 2 Lavninger, der tilsammen danner en 6-7 M. br. Kløft, indtil 1,3 M. d., fladest og smallest i V. Mindre Kløft mod S. Formentlig udgravet ca. 1840. - I sø Fod en Randsten; Fod afgravet i S.; 2 Sten, mulig af en Grav, er komne frem. Ikke egnet til Fredning.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dalshøj". 3x28 m. gl. Gravning fra Fod op over Top fra SØ og NV indtil 4 m bred, 0,50-1,25 m dyb. Top ujævn. Fod mod N og SV afgravet. Bevokset med Graner.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)