Store Møgelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110306-19

Fredningsnr.
1204176

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, Kjerstine Andersen, født Madsen, enke efter gdr. Anders Andersen. Diplom Afmærkn.: MS 1911, ved stud. Henning Muller. "Møgelhøj", 2,60 x 20 m. Overfladen noget ujævn. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Møgelhöi, delvis udgravet; Oldsager indsendte til Museet. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Møgelhøj; 2,6 x 20 M. Overfladen næppe oprindelig. I østre Side en Ringe Sænkning med et fladt Hul ved Bunden. Ringe Skred sydlig for Top. Fredlyst, Mærkesten i søndre Side. Iflg. Medd. delvis udgravet og Oldsager indsendte, maaske 18405-6; jvf. dog 21. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Reg. under sb. 21.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Møgelhøj", 2,60x20 m. Overfladen noget ujævn. Græsklædt. FM 1904 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i NV er der pløjet for tæt til højfoden og 2 randsten ses. Det samme er tilfældet i SV, hvor en randsten skimtes. Ellers velbevaret. Påtalt over for ejeren, som lovede, at man ville pløje lidt længere ude. Ejeroplysning på skema. Film: /13: Fra V, /14: Det. af randsten i NV, /15: Fra VNV. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn høj, synlig fra landevej. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj, der ligger i dyrket mark op til landevej mod Ø.

Litteraturhenvisninger  (0)