Stenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-7

Fredningsnr.
130427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,80 x 18 m. 6 m bred gravning i NV-SØ, 1 m dyb. Sider- ne med spor efter gamle gravninger. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenhöi; ved Udgravning i Midten er fundet et Gravkammer af Sten. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 18 M. Bredt gennemgravet, i Nv - Sø, 6 M. br., 1 M. d., opr. til Bund. I Skaaret en ca. 1 M. l. Sten paa Plads i Nv - Sø, 1/2 M. t., samt en mindre, afkløvet Sten nv. for den. - I n. Fod en meterbred, skreden Randsten og Huller efter andre. - Dysse ? Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80x18 m. 6 m bred Gravning i NV-SØ, 1 m dyb. Siderne med Spor after gamle Gravninger. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,2 x 17,0 x 17,0 m. Som tidl. beskr., men V-lige højfod er let afpløjet og står som en lige, ca. 20 cm. høj kant. I NV er i bunden af furen blottet to sten, ca. 20 cm., som kan være små randsten. To andre er pløjet op. I et gl. hul i N-siden ligger en samling store og mindre sten, der udmærket kan stamme fra en ødelagt grav. Cf. 1304:26. Film: /05: Fra NV, /08: Fra N. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)