Andrup mølledæmning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
220301-27

Fredningsnr.
41074

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Arndrup mølledæmning. En ca. 135 m lang og indtil 2 m høj jorddæmning, der ved foden er ca. 6 - 7 m bred, medens bredden af kronen er ca. 2 m. Dæmningen strækker sig fra møl- leslusen til det højere land mod sydøst. De nærmeste ca. 40 m ved mølleslu- sen er stensat langs overkanten på siden imod mølledammen. Ca. 10 m fra dæmningens sydlige afslutning er den afbrudt over nogle meter. Dæmningen er græsklædt og delvis bevokset med træer. Fredningsgrænsen går langs dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun finde sted efter forudgående aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4659
Haderslev Museum
Arndrup mølledæmning er en ca. 135 m lang og indtil 2 m høj jorddæmning, der ved foden er ca. 6-7 m bred, medens bredden af kronen er ca. 2 m. Dæmningen strækker sig fra mølleslusen til det højere land mod sydøst. De nærmeste ca. 40 m ved mølleslusen er stensat langs overkanten på siden imod mølledammen. Ca. 10 m fra dæmningens sydlige afslutning er den afbrudt over nogle meter. Dæmningen er græsklædt og delvis bevokset med træer. Den er fredet og har fredningsnr. 4107-4

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)