Pærebakkerne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-162

Fredningsnr.
523617

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5236-16, 18, 17. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 26/7 1895, propr. Anker, Georg Anton Koefoed. Diplom Granit kulle, beliggende på "Pærebakkerne". På dens ryg 14 skålformede fordybninger og en svagt indgneden figur, må- ske en fodsålfigur. På den ned mod jordfladen skrånende si- de 6 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Granitkulle, beliggende på "Pærebakkerne". På dens ryg 14 skålformede fordybninger og en svagt indgneden figur, måske en fodsålfigur. På den ned mod jordfladen skrånende side 6 skålformede fordybninger.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
På en blottet S-vendt klippeflades øverste del ses ca. 17 solitære skåltegn plus 7 skåltegnspar hver især med forbindende fure. 0,8 x 5 x 2,5 m. Klippen er stærkt begroet med lav og kan ved afrensning og nøjere granskning meget vel vise sig at have adskilligt flere ristninger. Dens øverste plane parti er næsten dækket af slåenkrat og græs; også her kan afrensning afsløre flere tegn. Bør renses fri for slørende vegetation. Evt. udvidet adgang og vejvisning bør tilstræbes. ** Seværdighedsforklaring ** En ganske flot helleristning; med de mange skåltegnspar en type lidt ud over det sædvanlige. Meget smuk beliggenhed i udyrket klippeløkke med vid udsigt mod næsten alle sider. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)