Store Pigerhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-10

Fredningsnr.
130428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Den nordlige del af en høj, 3 x 20 m. Størstedelen af den sydlige del bortgravet. Siden her tildels med 2 m høj, stejl brink. Græs- og lyngklædt. Nr. Skjoldborg, matr.nr. 26a: Den sydlige del af høj i skel til Nr. Skjoldborg, matr.nr. 25b.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Pigerhøi, en ret stor Rundhøi i Skjoldborg Hede; paa Skjellet til 26a. Fra Toppen er foretaget en betydelig Nedgravning. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
E: Store Pigerhøj. - 3,5 x 25 M. I Top en Gravning, 4 M. br., 2/3M. d. I Øst en mindre, i S. en større, overfladisk Afgravning. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[mnr.25b] Den nordlige Del af en Høj, 3x20 m. Størsteparten af den sydlige Del bortgravet. Siden her tildels med 2 m høj stejl Brink. Græs- og lyngklædt. [mnr. 26a] Den sydlige Del af ovennævnte Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,3 x 20,0 x 15,0 m. En del af siden bortgravet i S og SØ. I toppen gammelt hul, 2,5 x 2 m., 0,75 m. dybt, åbent mod S. S-siden er svedet af, formodentlig under markafbrænding, men er ved at gro til igen. N-siden står temmelig stejlt og kan se ud til for længe siden at være nedtrådt af kreaturer. Alt er imidlertid helt tilgroet med græs. Bredde: N/S, længde Ø/V. Film: /28: Fra S, /29: Fra SV. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)