Store Pigerhøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-10

Fredningsnr.
130428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Den nordlige del af en høj, 3 x 20 m. Størstedelen af den sydlige del bortgravet. Siden her tildels med 2 m høj, stejl brink. Græs- og lyngklædt. Nr. Skjoldborg, matr.nr. 26a: Den sydlige del af høj i skel til Nr. Skjoldborg, matr.nr. 25b.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Pigerhøi, en ret stor Rundhøi i Skjoldborg Hede; paa Skjellet til 26a. Fra Toppen er foretaget en betydelig Nedgravning. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
E: Store Pigerhøj. - 3,5 x 25 M. I Top en Gravning, 4 M. br., 2/3M. d. I Øst en mindre, i S. en større, overfladisk Afgravning. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[mnr.25b] Den nordlige Del af en Høj, 3x20 m. Størsteparten af den sydlige Del bortgravet. Siden her tildels med 2 m høj stejl Brink. Græs- og lyngklædt. [mnr. 26a] Den sydlige Del af ovennævnte Høj.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,3 x 20,0 x 15,0 m. En del af siden bortgravet i S og SØ. I toppen gammelt hul, 2,5 x 2 m., 0,75 m. dybt, åbent mod S. S-siden er svedet af, formodentlig under markafbrænding, men er ved at gro til igen. N-siden står temmelig stejlt og kan se ud til for længe siden at være nedtrådt af kreaturer. Alt er imidlertid helt tilgroet med græs. Bredde: N/S, længde Ø/V. Film: /28: Fra S, /29: Fra SV. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra nordvest
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt