Troldhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-12

Fredningsnr.
130429

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Boelsmand Mikael Mikkelsen Diplom "Troldhøj", 2,30 x 18 m. I top ringe sænkning. Fod mod øst lidt afpløjet. Græsklædt. Nr. Skjoldborg, matr.nr. 25a: Høj i skel til Nr. Skjoldborg, matr.nr. 24b.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 82]. Troldhöi, en ret vel bevaret Rundhøi af omtrent 10 Fods Høide; foroven i Toppen er en lille Sænkning. Bevoksning: 1983: Græs

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker, se sb. 11.

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj", 2,3 x 18 M. I Top en ringe Sænkning, ellers velbevaret, dog østre Fod afpløjet. Fredlyst. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Troldhøj", 2,30x18 m. I Top ringe Sænkning. Fod mod Øst lidt afpløjet. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,3 x 15,0 x 15,0 m. Som tidl. beskr., men V-lige højfod er temmelig beskadiget ved pløjning, hvilket dog ser ud til at være sket for flere år siden. Der sker stadig en vis erosion, som bør standses ved en mindre retablering. Der pløjes i dag længere ude. Iøvrigt en pæn og velbevaret høj. På Ø-siden ligger en betonblok og noget rustent jern. Ejer truffet hjemme. Vil blive kontaktet senere. Film: /02: Det. af skade i højfod fra N, /03: Fra VSV, /04: Fra Ø. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)