Smedegaards Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-163

Fredningsnr.
53364

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Tingl.: 8/11 1918, gdr. Hans Ibsen, Smedegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Smedegaards Høj", meget uregelmæssig på grund af tid- ligere bortkørsel af fyld, især fra Ø-Siden. NMI: Gravhøj "Smedegaardshøj. Som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj "Smedegaardshøj". Som Deklarationen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af høj, hvoraf skønsmæssigt den østlige trediedel er bortgravet i ældre tid. Tæt tilgroet med urter (skovkørvel) og træer. På skrånende terræn; højden varierer mellem ca. 1,5 og 2,5 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)