Smedegaards Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-163

Fredningsnr.
53364

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Tingl.: 8/11 1918, gdr. Hans Ibsen, Smedegaard. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Smedegaards Høj", meget uregelmæssig på grund af tid- ligere bortkørsel af fyld, især fra Ø-Siden. NMI: Gravhøj "Smedegaardshøj. Som deklarationen.
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøj "Smedegaardshøj". Som Deklarationen.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af høj, hvoraf skønsmæssigt den østlige trediedel er bortgravet i ældre tid. Tæt tilgroet med urter (skovkørvel) og træer. På skrånende terræn; højden varierer mellem ca. 1,5 og 2,5 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra NNV