Sønder Skjoldborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-29

Fredningsnr.
130432

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Skelet, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Top helt affladet, fod mod syd afpløjet. Græsklædt med graner plantet på toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 70]. En Jordhöi, omtr. 12 Fod höi, 48 Fod i Tværmaal. Den er ödelagt ved Gravning; Toppen er udgravet; nede i Høien fandtes et Steenkammer, hvori Stykker af Urner. Tæt under Overfladen skulle mange ubrændte Liig være opdagede. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 M. Toppen uregelmæssig fladt afgravet; østre Side nylig en Del afgravet, nordre Fod ligesaa. E. har ubest. Efterretninger om Stenkammer, Urner m. m. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. Top helt affladet, Fod mod Syd afpløjet. Græsklædt med Graner plantet paa Toppen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,2 x 13,0 x 13,0 m. Flad top. Nederst på V-siden ældre, næsten tilvokset brud. Højsiden står stejlt mod SØ. Højden er 3 m. høj i V. Her er muligvis taget en smule af det omgivende terræn. En ældre bygning, opført af pandeplader på en sokkel af cementsten, ligger umiddelbart N for højen. Mellem bygningens SV-hjørne og højen er terrænet planeret let, og der står 6 olietønder. Ved den NV-lige højfod ligger et cementrør og -vandingskar. Endvidere en grusbunke lige N herfor. Ejeroplysning på skema. Konen lovede at lade en anmodning om oprydning gå videre. Hævdede, at de havde fået lov til at have olietønderne der, hvilket ikke stemmer med SEA's rapport (besigtigelse 1979). Da bygningen i forvejen skæmmer betydeligt mere end tønderne, blev de ikke forlangt fjernet (26.8.1982). Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)