Vestermarie-stenen 2
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-459

Fredningsnr.
523444

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 2. Hvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Hvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 2. Hvidgrå sandsten, ca. 1,9 m høj, 0,8 m bred, 0,2 m tyk. Runeindskriften virker let nedslidt. Stenen er placeret ca. 9 m VNV for kirketårnets V dør. Tæt S for 5234-47.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)