Vestermarie-stenen 3

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-460

Fredningsnr.
523445

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 3. Hvidgrå sandsten. Højde 107 cm. bredde (max) ca. 80 cm og tykkelse ca. 11,5 cm. Runeindskrift, der i oversættelse ly- der: "Gilling rejste (denne sten efter NN) sin (broder). Gud hjælpe hans sjæl". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Hvidgrå sandsten. Højde 107 cm. bredde (max) ca. 80 cm og tykkelse ca. 11,5 cm. Runeindskrift, der i oversættelse ly- der: "Gilling rejste (denne sten efter NN) sin (broder). Gud hjælpe hans sjæl". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 3. Hvidgrå sandsten, ca. 1,1 m høj, 0,8 m bred, ca. 12 cm bred. Skråstillet mod VNV. Cementrester på stenens N-side. Runer næppe synlige p.g.a. mos. Stenen er placeret næstyderst imod S i N/S rækken af 4 runesten. Bevoksning: 1985: Mos

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi