Vestermarie-stenen 6
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-463

Fredningsnr.
523448

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrkuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 6. Blå og rød sandsten. Højde ca. 216 cm, bredde ca. 79 cm, tykkelse ca. 27 cm. Øverst et processionskors med indtegnet hagekors. (Ulæselig indskrift). Stenen står på hovedet i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blå og rød sandsten. Højde ca. 216 cm, bredde ca. 79 cm, tykkelse ca. 27 cm. Øverst et processionskors med indtegnet hagekors. (Ulæselig indskrift). Stenen står på hovedet i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 6. Synlig højde, 1,85 m, ca. 79 cm bred, 27 cm tyk. Indhugget processionskors med indtegnet hagekors på stenen. Kun svagt synligt. Stenen er af blå og rød sandsten. Stenen er spaltet på langs, og den opr. overflade er delvist afspaltet. Stenen er forsøgt repareret med cementfyld. Stenen indgår S-ligst i en N/S stående række på ialt 4 runesten nær kirkegårdens VNV hjørne. Stenene er stillet med front mod ØSØ. Tæt Ø for kirkegårdens Ø-gærde.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)