Hestehavegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-42

Fredningsnr.
221651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 2 m S for 2216-50; efter gl. beskrivelse 33 m i Ø-V, 5 m bred. Rester af 1 kammer; randsten : 13 i N, 8 i S; meget ødelagt. 2216-50, 51, 52 kaldes "Den gamle kirkegård"; det hele er nu et vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte sten kan ikke identificeres. Træ- og kratgroede i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1894 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Langdysser, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Her har indtil 1854 været mindst 2 Dysser [sb.nr. 42A-B]. [Sb.nr. 42] A: 120' lang og 20' bred med Længderetning fra Øst til Vest. Efter Hjørnesteen, Randsteen og Rester af andre Steen at dømme, synes der at have været 2 Kamre 6 a 7' høje, og flere af Krandsstenene have været ligesaa. Fylden har ikke været højere end 2 a 2½'. De fleste Steen, der nu findes, ere mindre end anført, eller ere de ogsaa Rester af større. [Sb.nr. 42] B: er jevn sideløbende med A. og Afstanden mellem dem er kun 6'. De synes at have havt Fyld fælleds. Denne Dysse synes kun at have havt eet Kammer, ellers er den i alle Maade lig sin Nabo. Den er 100' lang og 16' bred. Dyssen C [sb.nr. ?] maa antages at være en paabegyndt Langdysse, der ikke er blevet færdig, eller er den meget tidlig nedbrudt og berøvet alle sine Steen mod Nordvestsiden foruden sine Kammersteen. Nu fremtræder den som en langagtig Forhøjning af nogenlunde Form med en meret uregelmæssig Steensætning i en Rad. Disse 3 Langdyssers Stilling til hinanden er saaledes som Tegningen viser. [[1946.: Det hele i Vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte Sten kan ikke identificeres. I V.-enden af 42a er en Skarnkule m. Flasker, Daaser etc. 42a-c kaldes "Den gamle Kirkegaard."]] [[Fredede]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 42B: Langdysse, 2 m S for [sb.nr.] 42a; efter gl. Beskrivelse 33 m lang i Ø-V, 5 m bred, Rester af 1 Kammer; Randsten: 13 i N, 8 i S; Meget ødelagt. [Sb.nr.] 42a-c kaldes "den gamle Kirkegaard"; det hele er nu et Vildnis, vist ikke forandret, med de enkelte Sten kan ikke identificeres. I Vestenden af [sb.nr.] 42a er der en Dynge Flasker, Blikdaaser etc! Træ- og kratgroet i Ager. 1). 1) Burde undersøges, restaureres og opmaales.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: Det hele i Vildnis, vist ikke forandret, men de enkelte Sten kan ikke identificeres. I V.-enden af 42a er en Skarnkule m. Flasker, Daaser etc. 42a-c kaldes "Den gamle Kirkegaard."

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Afsætning: Se 2216:50. Langdysse, 1,0 x 27,0 x 6,0 m. Meget beskadiget, overfladen stærkt ujævn og omrodet. Dimensionerne noget usikre, da afgrænsning er vanskelig at definere eksakt. Randsten: 10 i S, 8 i N, nogle ret tvivlsomme. Kammer: Rester af stærkt ødelagt kammer i Ø-ende med en større (muligvis sprængt) sten samt 3 mindre. Hærværk: Afbrændt bål i hult træ på højen. Ny aftale: Se 2216:48. Koncept vedlagt (sendes ikke). Råstof-før: Se 2216:50. I Statsskov. *************************************** Genbesigtigelse 26.5.1987: Ingen beskadigelser. JGB Bevoksning: 1982: Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende i lille skovstykke sammen med f.nr. 221650 og 221652. Bevokset med løvtræer og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)