Pindelykkegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-464

Fredningsnr.
5234105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse. 0,3 x 6,5 m. I centrum krater med 3 m i diameter. Ved dets nordlige side 2 større sten. Den ene er 0,2 x 0,3 x 1,4 m stor og står skråtstillet ovenpå en mindre sten, 0,3 x 0,4 x 0,4 m stor.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor [sbnr.46] og nogle mindre Røser paa en Klippeknold sydøstlig fra Gaarden. Eieren paastaar desuden, at der i Nærheden af disse findes en lille Brandpletsplads, der imidlertid er ødelagt ved Pløining. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 6,5 x 0,3 m. Ligger på Ø-skråning. Virker derfor højere set fra øst. Flere mindre sten, 0,1-0,25 m store synlige heri. Ved kraterets N-side ligger 2 større sten. Ene ligner muligvis overligger, 1,4 x 0,8 x 0,3 m stor. Den står skråtstillet ovenpå en mindre sten, 0,4 x 0,45 x 0,3 m. Stenene er antagelig fjernet fra røsens centrale del. Klynge af gamle kirsebærtræer ved S-fod. Enkelte yngre røn og ahorn ved N-fod. Lidt brombær og kaprifolie ellers græs og mos..... Matr.nr. 73a. Fra 33.1 > 33.3, 16 m N - 17 m Ø 33.3 > 33.2, 11,5 m S - 4 m Ø Ejer: Henry Viborg, tlf: 03-999050 Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1989 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,3 x 6,5 m. I centrum et krater i hvis nordlige side ses 2 større sten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

detail - sten, set fra NØ
Oversigt, set fra NØ
Oversigt, set fra Ø
Oversigt, set fra V