Pindelykkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-465

Fredningsnr.
5234106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten, 0,4 x 0,75 m stor.
Undersøgelsehistorie  (4)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor [sbnr.46] og nogle mindre Røser paa en Klippeknold sydøstlig fra Gaarden. Eieren paastaar desuden, at der i Nærheden af disse findes en lille Brandpletsplads, der imidlertid er ødelagt ved Pløining. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 4,5 x 0,2 m. Lav hel høj. Flere mindre sten synlige. Større sten ved røsens SØ del, 0,75 x 0,4 m. Bevokset med unge ask, tjørn og ahorn. Græs og mos. Fodringsskur umiddelbart S for røsen. Matr.nr.73a. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1989 Tinglysning
Journal nr.: F53-3830
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)