Steilehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-22

Fredningsnr.
130457

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4,50 x 25 m. I top en gravning 5 m bred, ca. 1,50 m dyb, åben mod øst. I sydsiden et skår 2 x 5 m bredt, 0,50 m dybt, samt en noget mindre og fladere gl. gravning. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samme Mark [som E. 78]. Steilehöi, en Jordhöi, 12 Fod höi, 74 Fod i Tværmaal; ödelagt ved Gravning navnlig i den sydlige Side og i Toppen. Dybt nede og i Midten skal være fundet et Stenkammer, hvori vare Urner og en Skarp, tveegget Flintdolk. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 28 M. I Top et 5 M. br., 2 M. d. Hul, med Udgang mod Ø., i søndre Side et bredt Skaar. E: dybt nede skal være fundet et stensat Kammer med Urner og en Flintdolk. Nr. 22-23: E: Stejlehøje. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,50x25 m. I Top en Gravning 5 m bred, ca. 1,50 m dyb, aaben mod Ø. I Sydsiden et Skaar 2x5 m bredt, 0,50 m dybt, samt en noget mindre og fladere gl. Gravning. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Fremtræder velbevaret bortset fra de gamle skader. Film: /25: 1304:57+58 fra V, /26: Fra SØ, /27: 1304:58 fra SV. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)