Steilehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-23

Fredningsnr.
130458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m. Højens sydside bortgravet, står med 2 m høj, stejl brink. I top en større gravning, ca. 6 m lang i Ø-V indtil 4 m bred og indtil 1,50 m dyb. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steilehöi, en stærkt ødelagt Jordhöi, hvori der synes at have været to Stenkamre eller Grave. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(i Skel). Høj, 3,5 x 24 M. I Top et stort Hul, 6 x 4 M. br., endnu 1 M. d, kendeliggt med Nedstyrtninger til en mindre, dybere Gravning. E: Der synes at have været 2 Stenkamre eller Grave. Nr. 22-23: E: Stejlehøje. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x18 m. Højens Sydside bortgravet, staar med 2 m høj stejl Brink. I Top en større Gravning, ca. 6 m lang i Ø-V indtil 4 m br. og indtil 1,50 m dyb. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 20,0 x 20,0 m. Som tidl. beskr. Fremtræder velbevaret, bortset fra de gamle skader. Nyt rævehul i toppen. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)