Steilehøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-23

Fredningsnr.
130458

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 18 m. Højens sydside bortgravet, står med 2 m høj, stejl brink. I top en større gravning, ca. 6 m lang i Ø-V indtil 4 m bred og indtil 1,50 m dyb. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Steilehöi, en stærkt ødelagt Jordhöi, hvori der synes at have været to Stenkamre eller Grave. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(i Skel). Høj, 3,5 x 24 M. I Top et stort Hul, 6 x 4 M. br., endnu 1 M. d, kendeliggt med Nedstyrtninger til en mindre, dybere Gravning. E: Der synes at have været 2 Stenkamre eller Grave. Nr. 22-23: E: Stejlehøje. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x18 m. Højens Sydside bortgravet, staar med 2 m høj stejl Brink. I Top en større Gravning, ca. 6 m lang i Ø-V indtil 4 m br. og indtil 1,50 m dyb. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 20,0 x 20,0 m. Som tidl. beskr. Fremtræder velbevaret, bortset fra de gamle skader. Nyt rævehul i toppen. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord
Oversigt fra øst
Oversigt fra nord
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt