Ulvemosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-295

Fredningsnr.
533562

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5335:6 (tinglyst d. 19. februar 1944) opdelt i 4 fortidsminder, som er tinglyst d. 23. november 1989. 5335:62 med følgende tekst: Røse, 0,7 x 8 m. Beliggende 80 m østsydøst for 5335:6. I skovbevokset klippeløkke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille røse beliggende i delvis skovklædt klippeløkke. 0,7 x 7,5 x 7,2 m. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)