Sønder Skjoldborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-28

Fredningsnr.
130431

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 34 m lang i NNØ-SSV, 12 m bred, 1,50-2 m høj. Øst- lige langside nylig beplantet med buske. På langs af højen et gærde. I have.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhöi paa Skolelodden, i Retning Nordøst - Sydvest, 132 Fod lang, i den nordlige Ende er den 52 Fod bred; den sydlige Ende 29 Fod der, hvor Rundingen begynder; Høiden er i den nordlige Ende 6 Fod, i den sydlige 3 Fod. Vei-Assistent Poulsen har for flere Aar siden udgravet 3 eller fire Stenkister af aflang firsidet Form i Midten henimod begge Enderne. Forøvrigt er Langhøien urört. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj eller Dysse i NnØ - SsV., 34 M. l., 12 M. br. 1,5 (i S.) til 2 M. h.; 5 M. fra Nordenden en 4 M. br., 2/3 M. dyb Sænkning, en mindre og fladere ved Midten, en ringe Sænkning henimod søndre Ende. E: der skal være fundet 3-4 Stenkister af aflang firsidet Form, i Midten og begge Ender. - Beplantet. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 34 m lang i NNØ-SSV, 12 m bred, 1,50-2 m høj. Østlige Langside nylig beplantet med Buske. Paa langs ad Højen et Gærde. I Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,0 x 33,0 x 12,0 m. Nogle få m. af N-enden er afskåret af vej. Ca. 6 m. fra N-enden rundt betondæksel i Ø-lige højfod. I S-enden gl. træbygget ramme til kompostbunke, som går lidt op over Ø-lige højfod. Den er ikke forlangt fjernet, da den ikke kan ses fra vejen. En randsten synlig i SØ-hjørnet. En ældre garagebygning helt ind til V-lige højfod i N. Hele Ø-siden er bevokset med brombærkrat. Den N-lige, iflg. ejeren restaurerede, ende er græsbevokset og bliver slået. Ejerens kone kendte intet til betondækslet. Hun mente, det kunne være anbragt der af kommunen. Film: /20: Fra NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig langhøj, som ville vinde ved en oprydning i bevoksningen. Synlig fra landevej. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1997 Diverse sagsbehandling
Museum Thy
Litteratur: Engelhardt,C. 1877: Langhøje fra Oldtiden. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed 1877:259.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt fra sydøst
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt