Ulvemosen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-296

Fredningsnr.
533563

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 5335:6 (tinglyst d. 19. februar 1944) opdelt i 4 fortidsminder, som er tinglyst d. 23. november 1989. 5335:63 med følgende tekst: Røse. 0,6 x 17 m. Den centrale parti omgravet og forstyrret; talrige sten synlige. Beliggende ca. 40 m øst for 5335:62. I skovbevokset klippeløkke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af stor røse. Bevaret er en 1,5-3 m bred randzone hele omkredsen rundt, mens hele det centrale parti synes omgravet og forstyrret (dog uvist om helt ned til den gamle terrænoverflade) og henligger meget ujævnt og med talrige opbrudte sten. Beliggende i skovbevokset klippeløkke ca. 10 m Ø for den lille røse benævnt "B". Bevokset med eg, kirsebær, gran og fyr. 28-5-1986: Tinglyses. M.B. Bevoksning: 1986: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)