Ulvemosen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-297

Fredningsnr.
533564

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 5335:6 (tinglyst d. 19. februar 1944) opdelt i 4 fortidsminder, som er tinglyst d. 23/11-1989. 5335:64 med følgende tekst: Høj. 1 x 19 m. I centrum fordybning. Beliggende ca. 25 m nordøst for 5335:63. I skovbevokset klippeløkke.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest beliggende ca. 50 m NØ for "D", mere velbevaret end denne. Randzonen synes intakt i hele omkredsen, mens det indre fremtræder let fordybet (i forhold til randen) og noget forgravet, dog næppe ned til terrænfladen. 28-5-1986: Tinglyses. M.B. Bevoksning: 1986: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2007 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra ØSØ
OS, set fra NNØ