Grimshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-41

Fredningsnr.
130434

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Grimshøj", 2,25 m høj, 20 m lang i Ø-V, 15 m bred i N-S. I top 4 runde 0,50-0,75 m dybe indtil 2 m brede gravninger. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grimshöi, omtr. 9 Fod høi, 66 Fod i Tværmaal. Vestsiden er nogenlunde bevaret. I Nordsiden er dybt indgravede Katoffelkuler. Den forrige Eier har, uvist under hvilke nærmere Omstændigheder, fundet en simpel Stenhammer, en lille "Tilhuggersten" og nogle Bronceringe, hvilke Gjenstande endnu ere paa Gaarden. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grimshøj", 2,3 x 20 M.; stærkt afgravet i N. og S.; i søndre Side 3 mindre Gravninger; fra N. en bred Lavning, 2/3 M. d., til Top. Centret mulig bevaret. Der er fundet en Øxe med Skafthul, af Sten, efter E. tillige en simpel "Tilhuggersten" og nogle Bronzeringe. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grimshøj", 2,25 m høj, 20 m l. i Ø-V, 15 m bred i N-S. I Top 4 runde 0,50-0,75 m dybe indtil 2 m brede Gravninger. Græsklædt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,8 x 18,0 x 13,0 m. Det meste af overfladen bærer spor af gamle afgravninger. Ud over de 4, som er nævnt i tidl. beskr., ses en stor indgravning fra N næsten til højens midte, 4-5 m. bred. Alt er fuldstændig tilgroet. Højens omrids er rektangulært som følge af afpløjning af foden, der hele vejen rundt står som en lodret kant, højest i S, hvor den er ca. 0,5 m. høj. Skaden er af ældre dato. Ved samtale med en karl på gården oplystes det, at den nuværende ejer overtog gården i 1976 ell. 77, og da havde gården sit nuværende udseende. Han kan derfor ikke gøres ansvarlig, men der blev bedt om, at han ville lægge den første fure ind mod foden i S, når der pløjes. Højen hegnes, når der går kreaturer. Film: /22: Fra N, /23: Fra Ø. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)