Tisvilde Hegn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-109

Fredningsnr.
262794

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Langdysse. 0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt, efter de sten der er fjernet
Undersøgelsehistorie  (5)
1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtigelse v. Erling Buhl fra Skov- og Naturstyrelsen. Anlægget fik fredningsnr. 2627:94. Anlægget blev her beskrevet "0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt efter de sten, der er fjernet".

2007 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3775
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Besigtigelse af anmeldt formodet langdyssetomt. Anlægget fremtræder idag som to parallelle render, hvor randstenene er gravet op af stenhuggerne. Enkelte kløvede stenblokke ligger stadig i renderne. Anlægget er i ydre mål ca. 9 x 40 m og er orienteret VNV-ØSØ. Samme mål og orientering har den allerede registrerede langdysse Tibirke sb. 37A kun 150 m SV herfor. Begge anlæg er lavtliggende ud til et større vådområde, Toelt Gadekær, mod syd.

2007 Privat besigtigelse
Journal nr.: 3775
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Anmeldelse fra privatperson af mulig megalitgrav i Tisvilde Hegn.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)