Tisvilde Hegn

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-109

Fredningsnr.
262794

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Langdysse. 0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt, efter de sten der er fjernet
Undersøgelsehistorie

1989 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtigelse v. Erling Buhl fra Skov- og Naturstyrelsen. Anlægget fik fredningsnr. 2627:94. Anlægget blev her beskrevet "0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt efter de sten, der er fjernet".

2007 Museal besigtigelse
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Besigtigelse af anmeldt formodet langdyssetomt. Anlægget fremtræder idag som to parallelle render, hvor randstenene er gravet op af stenhuggerne. Enkelte kløvede stenblokke ligger stadig i renderne. Anlægget er i ydre mål ca. 9 x 40 m og er orienteret VNV-ØSØ. Samme mål og orientering har den allerede registrerede langdysse Tibirke sb. 37A kun 150 m SV herfor. Begge anlæg er lavtliggende ud til et større vådområde, Toelt Gadekær, mod syd.

2007 Privat besigtigelse
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Anmeldelse fra privatperson af mulig megalitgrav i Tisvilde Hegn.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Randsten på sydsiden af højen - fra SV
Oversigt med stokke i
Oversigt med stokke i