Baunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110307-36

Fredningsnr.
130433

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1913, gdr. Anders Røjkjær, Røjkjær. Diplom "Bavnehøj", 3,80 x 20 m. Fra østre fod til top en gravning, 5 m bred 0,75 m dyb. Mod NNV og SV mindre sænkninger. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1862 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 594/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
15583-86 (urne med bronzer i form af syl, ragekniv og ornamenteret pinzet) er fundet ved pløjning en snes meter sydvest for højen sb. 36. En lille kiste af kalkstensplader havde indeholdt lerkarskår m. brændte ben (bortkastet) samt bronzerne. Købt ag ejeren for 25 kr.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhöi, en middelstor Høi, som er gjennemgravet i Midten; i Siderne ere flere Kartoffelkuler indgravede; Sydsiden nogenlunde bevaret; omtr. 50 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1983: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bavnehøj, 3,8 x 20 M. Fra østre Fod til Top en 5 M. br., 2/3-3/4 M. dyb Lavning; mod NnV og Sv. mindre Sænkninger. Fredlystes 12/8 1913 af Gaardejer And. Røjkjær. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 3,80x20 m. Fra østre Fod til Top en Gravning, 5 m bred, 0,75 m dyb. Mod NNV og SV mindre Sænkninger. Græsklædt. FM 1913.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1420/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Topfladen skråner mod Ø, hvor der er fyldt jord i en gl. sænkning. Øverst på siden i N og V gamle, helt tilvoksede hulninger. På S-, V- og N-siden ses en omløbende kant efter gamle kreaturskader, der ser ud til at være udbedret ved pålægning af fyld nederst på siden. Alt er tilgroet. Film: /21: Fra Ø, /24: Fra S. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)